Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podpis vzorového pracovného poriadku

Kategória: Aktuality Autor/i: www.ozpsav.sk

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová za účasti predsedu OZPŠaV na Slovensku Pavla Ondeka vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Vzorový pracovný poriadok je výsledkom spolupráce ministerstva so zástupcami školských odborárov a reaguje na viaceré legislatívne zmeny predovšetkým na nedávno schválený zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Obsah tvoria práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov, pracovný čas, pracovná disciplína, prekážky v práci, pracovné cesty, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci či zásady a kritériá hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov. Zároveň upravuje postup pri ochrane pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku (mobbing, bossing, šikana).

Riaditelia na jednotlivých školách a školských zariadeniach majú povinnosť vypracovať a zverejniť so súhlasom odborovej organizácie pracovný poriadok, ktorý môže odzrkadľovať špecifické pomery na pracovisku, musí však byť v súlade s týmto vzorovým pracovným poriadkom.

 

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.