Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podľa prieskumu ZMOS sa komunálu najviac venujú televízie a weby

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 23. apríla 2021 – Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa životu v mestách a obciach najviac venujú televízie. Po nich nasledujú weby, noviny a rádiá.

ZMOS sa prostredníctvom ankety opýtalo primátorov a starostov: „Ktoré celoslovenské médiá sa podľa Vás najviac venujú témam vášho mesta, alebo obce?“ Z odpovedí vyplýva, že najviac sa ich problematike venujú televízie, čo si myslí 23,8 % opýtaných. Web stránky venujú takúto pozornosť komunálu podľa 22,5 % opýtaných. Priestor v printových médiách venovaný komunálnym témam vníma 18,1 % primátorov a starostov. Celkovo 11,1 % je presvedčených o tom, že samosprávam sa najviac venujú rádia. Za ďalších zdroj informácií o ich samospráve, na úrovni 10,5 %, považujú starostovia a primátori  servis  Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). K otázke sa nevedelo vyjadriť 12,2 %. Inú odpoveď uviedlo 1,4 % opýtaných.

ZMOS, ktorý združuje viac ako 94 % samospráv na Slovensku, v posledných rokoch kladie dôraz na posilnenie informačných kanálov smerujúcich k zástupcom obcí a miest. Jednou z aktivít je spolupráca s verejnoprávnou TASR. Okrem toho, že sprostredkúva samosprávam agentúrny servis každý týždeň im zasiela spravodajský prehľad s názvom „Týždeň v samospráve.“ Tento formát podľa prieskumu sleduje 70,1 % primátorov a starostov. Ďalších 10,1 % uviedlo, že tento formát poznajú, ale nesledujú ho. Túto službu nepozná 15,9 % opýtaných pričom 3,1 % sa nevedelo vyjadriť.

Podľa prieskumu si svoje miesto v portfóliu informačných zdrojov získala aj diskusná relácia TASR.TV s názvom „Samospráva tu a teraz.“ Z prieskumu vyplýva, že ju sleduje 60,8 % primátorov a starostov. Spomínanú reláciu nesleduje a nepozná 15,1 % opýtaných a 20,2 % uviedlo, že ju nepoznajú. Celkovo 3,9 % opýtaných na otázku nevedelo odpovedať.

Združenie miest a obcí Slovenska sa tých primátorov a starostov, ktorí sledujú reláciu zároveň pýtalo na témy, ktorým je podľa nich potrebné sa dôslednejšie venovať. Z prieskumu vyplýva, že komunálni lídri by chceli prostredníctvom relácie poznať príklady dobrej praxe, ekonomické témy, sociálnu oblasť. Ale napríklad aj prezentáciu regionálnych Združení miest a obcí, ďalej, regionálnu kultúru, cestovný ruch a iné témy s nižšou prioritou. 

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v čase od 3. marca 2021 do 16. apríla 2021 na reprezentatívnej vzorke 517 samospráv. Prieskum bol realizovaný v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.