Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Plán opatrení Európskej komisie vo vzťahu k cenám energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR sleduje a vníma kroky Európskej komisie v súvislosti so zvyšujúcimi cenami energií, ktorá predstavila plán REPowerEU. Ten reaguje na dopady narušenia globálneho trhu s energiou spôsobeného ruskou inváziou na Ukrajinu.

Transformácia európskeho energetického systému sa podľa EK teraz javí ešte naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, a to z dvoch dôvodov: prvým je navrhované ukončenie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív, za ktoré občania únie platia takmer 100 miliárd eur ročne, a druhým je riešenie klimatickej krízy. 

Opatrenia navrhnuté v pláne REPowerEU môžu reagovať na túto ambíciu prostredníctvom úspor energie, diverzifikácie dodávok energie a urýchleného zavádzania obnoviteľných zdrojov energie s cieľom nahradiť fosílne palivá v domácnostiach, priemysle a výrobe elektriny.

Viac informácií nájdete TU., Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.