Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Plán obnovy a odolnosti SR: Rozbieha reformu zdravotníctva, vzdelávania a justície

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Realizácia Plánu obnovy a odolnosti SR sa naplno rozbieha, a to reformami v troch kľúčových oblastiach: zdravotníctve, vzdelávaní a justícii.

Ide najmä o optimalizáciu siete nemocníc, novú súdnu mapu a zmenu organizácie vysokých škôl. Implementácia niektorých opatrení sa už začala aj v ďalších oblastiach, uskutočnila sa napríklad reforma právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti; uvoľnenie technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR; schválilo sa tiež pravidlo 1in-2out, ktoré výrazne zníži finančné náklady podnikateľov; pracuje sa aj na sfunkčnení Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento rok má Slovensko splniť 14 míľnikov. Všetky míľniky a ciele, ktoré musí Slovensko splniť, nájdete vo Vykonávacom rozhodnutí Rady EÚ.

Zdroj: Úrad vlády SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.