Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pilotný projekt mobilného očkovania žiakov v teréne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva SR iniciovalo očkovanie žiakov vo veku 12+ v marginalizovaných komunitách.  Pilotný projekt mobilného očkovania žiakov v teréne bol spustený včera v obci Kecerovce, v Košickom kraji. Zámerom je bezpečné otvorenie škôl v septembri, ktoré budú fungovať celý budúci školský rok.

Očkovanie sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spolupracuje pri tom s rezortom zdravotníctva, samosprávou, angažovanými učiteľmi, dobrovoľníkmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi či Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Nemalú úlohu zohrali aj žiaci zo žiackej školskej rady.

Možnosť zaočkovať sa má každý, kto o vakcináciu prejaví záujem, a to nielen obyvatelia Keceroviec, ale aj okolitých obcí.

Ďalej na očkovanie čakajú tri obce na západnom Slovensku, štyri obce na strednom Slovensku a 9-10 obcí na východnom Slovensku. Následne v auguste sa budú postupne pridávať ďalšie obce a školy, ktoré prejavia záujem a požiadajú o mobilnú očkovaciu jednotku. Rezort školstva je v tomto smere vždy nápomocný, stačí, ak zriaďovateľ školy, riaditeľ školy alebo starosta obce prejaví záujem a bude ho rezort kontaktovať.

Minister školstva avizuje pripravenosť na budúci školský rok všetkými opatreniami – prioritne, čo sa týka zaočkovania.

Zdroj: minedu.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.