Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pediatri v zmysle novely zákona uplatňujú „pandemické ošetrovné“

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 27. marca 2020 zaviedla tzv. „pandemické ošetrovné“.

Bratislava 31. marca (TASR) - Upravili sa tak procesy pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí.
Pediatri od uvedeného dátumu nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné. Nepotvrdzujú rodičom zdravých detí, to znamená detí bez akútneho zhoršenia zdravotného stavu s dlhodobo nepriaznivým stavom do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné.
Potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa bez ohľadu na vek nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení. V takomto prípade pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo), na II. diel potvrdenia uvedie, dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie. Následne oba diely Žiadosti o ošetrovné odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom.
"Pediatri taktiež potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov + 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak  vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí  automatická ale musí ju indikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.
Za celé obdobie od 9. marca 2020, keď sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča, čiže už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť. Pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) a na II. diele potvrdenia neuvedie dokedy dieťa  vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie.
"Oba diely Žiadosti o ošetrovné zašle Sociálnej poisťovni pediater. Rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky. Každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie. Ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie vystriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné," upresňuje hovorca.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.