Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Parlamentný výbor aj o zavedení elektronickej PN-ky

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Parlamentný výbor pre sociálne veci na svojom zasadnutí schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti či vyššiu ochranu tehotným ženám.

Parlamentný výbor schválil uvedený návrh jednohlasne, o prijatí bude ešte rozhodovať parlamentné plénum. So zavedením elektronickej PN-ky sa ráta od apríla 2022.

Sociálny výbor sa zaoberal aj procesom skvalitňovania životných podmienok klientov v zariadeniach sociálnych služieb a to v súvislosti s tragédiou v DSS v Osadnom. Výbor prijal uznesenie, v ktorom žiada ministra vnútra v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom vykonať revíziu protipožiarnych opatrení v zariadeniach sociálnych služieb.

Sociálny výbor taktiež požiadal ministra práce Milana Krajniaka o prehodnotenie prílohy zákona, na základe ktorej sa vykonáva kontrola v zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň poslanci výboru požiadali ministra o predloženie správy, týkajúcej sa vývoja odmeňovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb. 

Informácia je dostupná TU.

Zdroj:Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.