Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Parlament schválil novelu zákona o podpore regionálneho rozvoja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 23. jún 2021 - Novela zákona, ktorú včera schválili poslanci NRSR zaradila medzi subjekty územnej spolupráce registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom na území SR a právnické osoby so sídlom na Slovensku, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Vďaka tejto zmene bude možné poskytnúť aj týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja. Činnosť a aktivity týchto subjektov predstavujú podľa predkladateľov "celospoločensky prospešnú činnosť s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj". Vyššie uvedené subjekty sú považované za také subjekty, ktorých činnosť a aktivity predstavujú celospoločensky prospešnú činnosť s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj. Vzhľadom na to, bolo žiadúce, zaradiť tieto subjekty medzi subjekty územnej spolupráce, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi na poskytovanie podpory v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o odpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Subjekty územnej spolupráce sa rozšíria aj o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území SR, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a obchodné spoločnosti alebo družstvá. Vyplynulo to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý plénum rovnako schválilo.

Zdroj: nrsr.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.