Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Oznamy k výzve na podporu budovania inžinierskych sieti v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 12. mája 2021 -  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy a o posune 2. hodnotiaceho kola na 26. mája 2021.

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 a o posune 2. hodnotiaceho kola na 26. mája 2021. 

Zdroj: minv.sk

Súvisiace oznamy:

FAQ k výzve na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK

Ďalší posun termínu výzvy na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK

Posunutie termínu výzvy na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK

Výzva na dobudovanie inžinierskych sietí v prostredí MRK

Podpora dobudovania inžinierskych sietí v lokalitách s MRK aj v lokalitách mimo MRK 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.