Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Oznam o Zmene č. 3 výzvy na prestupné bývanie

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o zmene č.3 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania Cieľom zmeny navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2.

Cieľom zmeny č. 3 je úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania PO6 OPĽZ, konkrétne navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na 27 875 000,00 EUR z EÚ zdrojov vyčlenených na výzvu.

Zdroj: minv.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

Termíny 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania

Termín uzavretia 5. kola a uzavretie výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.