Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Otvorenie škôl, škôlok a školských klubov od 1. JÚNA 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Od 1. 6. 2020 sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.

Taktiež môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy, a to 1. až 5. ročník, vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí, rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby.
Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa teda budú môcť rozhodnúť nechať deti aj naďalej doma.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 

https://www.minedu.sk/data/att/16305.pdf

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 

https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

Dokumenty rešpektujú plánované opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účinných od 1. júna 2020.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.