Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Orgány verejnej moci budú kontaktované spoločnosťou Crystal Call

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) bude prostredníctvom spoločnosti Crystal Call, a. s., kontaktovať všetky orgány verejnej moci (OVM) s cieľom poskytnutia informácií na zostavenie katalógu pre riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti v sektore verejnej správy.

Na základe katalógu OVM bude môcť MIRRI SR poskytnúť orgánom verejnej moci materiály obsahujúce návody, školiace materiály, vzory dokumentácie bezpečnosti informačných technológií verejnej správy, šablóny, ktoré budú obsahom centrálneho portálu kybernetickej bezpečnosti. 

OVM budú kontaktované spoločnosťou Crystal Call, a. s., ktorá je zmluvným partnerom MIRRI SR, v termíne od júna 2023 do marca 2024 v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponentu 17, Reformy č.4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti. 

MIRRI SR preto žiada všetky OVM o poskytnutie súčinnosti pri poskytovaní informácií. 

Zdroj: Oznam MIRRI SR pre OVM 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.