Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel v rámci „Lex korona“

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR Zdroj: MF SR

V súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, nastávajú v oblasti rozpočtových pravidiel nasledovné zmeny:

  • bežné výdavky štátneho rozpočtu podľa § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 31. júli rozpočtového roka 2020 a ktoré z dôvodu pandémie nebolo možné použiť do 31. marca 2021, možno použiť do konca rozpočtového roka 2021,

  • predlžuje sa lehota na použitie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2018 až do konca roka 2022 a zároveň sa vytvára priestor na použitie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2019, ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2021, až do 31. decembra 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.