Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Online rezervácia termínu na doklady a kataster

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 10. mája 2021 – Rezort vnútra na svojej web stránke informuje o novej možnosti pri vybavovaní dokladov a návšteve katastra v rámci skvalitňovania elektronických služieb obyvateľstvu.

Ministerstvo vnútra od pondelka 10. mája 2021 v pilotnom režime sprístupní prvé služby novovybudovaného Univerzálneho rezervačného systému, s pomocou ktorého je možné dohodnúť si termín na konkrétny čas. 

Po novom okrem dopravných inšpektorátov sa bude dať objednať  aj na oddelenia dokladov a pracoviskách katastra.

Ministerstvo vnútra pri týchto agendách spúšťa online objednávanie postupne.

Od pondelka 10. mája to bude možné na pracoviskách v Bratislavskom a Prešovskom kraji, postupne budú do nového systému pripojené aj ostatné kraje:

  • od 17. mája Nitriansky a Košický kraj,
  • od 24. mája Trnavský a Trenčiansky kraj
  • od 31. mája  Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.

Systém v pilotnom režime je zabezpečený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť rezerváciu na pracovisku v dostupnosti 50 km od miesta svojho trvalého pobytu.

Postupne budú možnosti online rezervácie v novom systéme doplnené aj o ďalšie agendy ministerstva vnútra, napríklad na úseku hlásenia pobytu či cudzineckej polície. 

Pravidlá a postupy 

  • Na rezerváciu nie je potrebné použitie elektronického občianskeho preukazu.
  • Po úspešnej rezervácii žiadateľ dostane PIN kód, ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku vyvolávacieho systému. Kiosk vytlačí lístok s poradovým číslom a používateľ vyčká na pozvanie k pracovisku.
  • PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť.

Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorej zadané údaje musia byť zhodné s platným dokladom totožnosti. Ak občan nemá platný doklad /v prípade straty či krádeže OP/, o nový môže požiadať len osobne na ktoromkoľvek pracovisku dokladov. Pri agendách dopravných inšpektorátov navyše prebehne kontrola, či žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom vozidla, v prípade používateľa-sprostredkovateľa bude potrebné predložiť splnomocnenie s podpisom osvedčeným na notárskom či matričnom úrade.

Ministerstvo vnútra bude splnenie podmienok rezervácie dôsledne vyžadovať.  Rezerváciu, ktorá ich nebude spĺňať, nebudeme akceptovať.

Rezervácia pri evidencii vozidiel

Na dopravných inšpektorátoch, vybavených novým rezervačným systémom, ministerstvo vnútra otestuje novú politiku. Spočíva v tom, že v utorok a vo štvrtok budú vybavovať len online objednaných klientov, v ostatných troch dňoch klientov bez objednania. Tieto pravidlá začnú platiť od 17. mája. Ministerstvo vnútra následne vyhodnotí ich prínosnosť.

Úkony v rámci Národnej evidencie vozidiel totiž patria medzi najžiadanejšie služby. V roku 2020 ministerstvo vnútra zaznamenalo na dopravných inšpektorátoch vyše 300-tisíc online rezervácií, čo z celkového počtu všetkých návštev predstavuje asi 40 percent. 

Od navýšenia počtov termínov a rozšírenia online rezervácií aj na agendy dokladov a katastra  očakáva MV SR zrýchlenie a skvalitnenie vybavovacích procesov a skrátenie čakacích lehôt.  Taktiež  nižšiu koncentráciu osôb v priestoroch pracovísk, čo je obzvlášť dôležité v časoch pandémie.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.