Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Odpadový systém zatiaľ naplno nespustili

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), ktorého cieľom je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad, zatiaľ naplno nefunguje. Všetky služby by mali byť dostupné do 30. júna. Aktuálne je ISOH nasadený v predprodukčnej prevádzke.

V rámci systému odpadového hospodárstva sú momentálne dostupné služby súvisiace s evidenciou a relevantnými hláseniami. Taktiež zhromažďuje údaje o pôvodcoch odpadov a o zariadeniach na nakladanie s odpadmi.

Do ISOH sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred uvedením výrobku na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť, kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral a ako s ním naložil.

Zdroj: Enviroportal, TASR

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.