Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Od roku 2020 je v sociálnom poistení viacero zmien

Kategória: Aktuality Autor/i: www.socpoist.sk

Od 1. januára 2020 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnom poistení.

Od 1. januára 2020 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnom poistení. Zmenila sa právna úprava dôchodkového veku, zvyšujú sa dôchodky i maximálne výšky ďalších dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Zmenil sa tiež minimálny a maximálny vymeriavací základ pre poistné do Sociálnej poisťovne, a teda aj výška poistného vypočítaná z týchto základov. Ďalšie zmeny v sociálnom poistení začnú platiť neskôr v roku 2020 – od februára, apríla, júla a októbra. Prehľad aktuálnych zmien v sociálnom poistení nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Zmeny v sociálnom poistení od roku 2020.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.