Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Od nového roka vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblasti

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Od začiatku nového roka do platnosti vstúpilo viacero noviel zákonov, ktoré prinesú zmeny v sociálnej oblasti.

Bratislava 2. januára (TASR) - Zvýšila sa napríklad minimálna mzda, polepšiť si majú aj rodiny, viac zdrojov má ísť aj na sociálne služby, taktiež vstúpi do platnosti protikrízové opatrenie, ktoré má pomôcť firmám udržať pracovné miesta.
      Minimálna mzda v tomto roku bude predstavovať 580 eur. Zároveň sa automaticky upravuje aj vyššie mzdové zvýhodnenie za prácu v neštandardnom čase.
      Od 1. januára sa upravili aj podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania pracovných miest. Štát bude môcť poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca.
      V oblasti rodinnej a sociálnej politiky budú mať rodičia nárok na vyšší rodičovský príspevok. Rodičom, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dávku materské, sa zvýši príspevok z 270 na 370 eur. Pre rodičov, ktorým nevznikol nárok na materské, sa zvýši suma na 270 eur. Tento príspevok sa zvýši rodičom automaticky. Okrem toho mladí rodičia do 33 rokov budú mať nárok na päť týždňov dovolenky, tiež budú môcť rodiny požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.
      Rodičom sa mierne zvyšujú aj ďalšie dávky. Od 1. januára tohto roka suma prídavku na dieťa stúpla z 24,34 eura na 24,95 eura, výška príplatku k prídavku na dieťa sa zvýšila o 0,29 eura na 11,70 eura a výška sumy a príspevok pre rodičov prvákov vzrástla zo 100 eur na sumu 102,5 eura.
      Zmeny sa dotknú aj vymáhania náhradného výživného. Neplnenie si vyživovacej povinnosti bude trestným činom už po dvoch mesiacoch. Platilo, že ak povinná osoba neplatí minimálne tri mesiace výživné, tak sa môže matka dieťaťa obrátiť na úrad práce v okrese, v ktorom býva, a požiadať štát, aby vyplatil náhradné výživné. Trojmesačná lehota sa znížila na dva mesiace, tiež sa upravil aj limit príjmu. Po novom sa zvýši aj príjem rodiča, a to na 1010 eur, a maximálna výška náhradného výživného bude 355 eur. Zmeny sa dotkli aj povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. Oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom sa od tejto povinnosti odbremení. Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.
      Viac zdrojov pôjde aj na sociálne služby. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vyčíslil, že sa zvyšuje rozpočet na sociálne služby, pričom prekračuje 156 miliónov eur a je o 9 miliónov eur vyšší ako vlani. Napríklad v prípade 6. stupňa odkázanosti zvýšenie predstavuje 42 eur na osobu a mesiac.
      Viaceré zmeny čakajú aj dôchodcov. Od tohto roka sa bude približne 88 % dôchodkových dávok valorizovať o dôchodcovskú infláciu, teda o 2,9 %. V súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku sa upúšťa od určovania dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu. Vek sa po novom bude stanovovať v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí prehľadne v tabuľke v prílohe zákona. Tiež sa zmení systém výpočtu minimálnych dôchodkov, a to naviazaním na priemernú mzdu. Odstránia sa aj nespravodlivosti pri československých dôchodkoch.
      Zmeny čakajú aj sporiteľov v druhom pilieri, ktorým sa ustanovuje nový pomer krátenia dôchodkov vyplácaných zo sociálneho poistenia. Nová právna úprava zohľadňuje na účely krátenia aj odvody do rezervného fondu solidarity.
      Zmeny sa počas tohto roka uskutočnia aj v oblasti sociálneho poistenia. Odbúra sa administratívna záťaž. Od 1. júla si totiž budú môcť ľudia uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Nebudú tak musieť navštíviť oba úrady ako doteraz.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.