Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obstarávanie nájomných bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 1. decembra 2020 – Úrad pre verejné obstarávanie pripravil odborný materiál o obstarávaní nájomných bytov. Účelom je napomôcť verejným obstarávateľom, predovšetkým mestám a obciam, pri zabezpečení výstavby bytových domov s nájomnými bytmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Podpredseda ÚVO a riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexa v spojitosti s obstarávaním nájomného bývania v úvodnom príspevku príručky upriamil pozornosť na možnosť vytvorenia katalógu projektov bytových domov s viacerými variantmi. Tie by umožnili citlivo zasadiť bytový dom do prostredia konkrétnej lokality obce či mesta. „Základnou výhodou katalógových projektov je to, že verejní obstarávatelia (mestá a obce) by nemuseli strácať dlhé mesiace čakaním na síce jedinečnú, ale nikým neodskúšanú projektovú dokumentáciu, za ktorú musí každá samospráva zaplatiť plnú cenu, a ktorá v sebe nesie riziko navýšenia nákladov počas realizačnej fázy,“ upozornil J. Lexa.

Pravidlá čestnej hospodárskej súťaže pri pravidelne vyhlasovaných verejných obstarávaniach podľa podpredsedu úradu môžu prispieť k selekcii kvalitných a menej kvalitných dodávateľov. „Tí kvalitní budú mať viac dobre zaplatenej práce a zároveň aj garanciu príjmu. Špecializované obchodné tímy vedia v tomto smere využiť možnosti centrálneho verejného obstarávania a zabrániť aj podvodom a rôznym typom manipulácií,“ poznamenal J. Lexa. Vďaka unifikovaným projektovým dokumentáciám sa podľa neho zároveň dajú nakúpiť stavebné materiály vo väčšom objeme a lacnejšie a súčasne sa dajú dodržať aj tzv. „zelené“ štandardy.           

Viac informácií TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.