Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky. Nemusia preto využívať portál www.oversi.gov.sk. Od 1. septembra 2021 začína platiť na Slovensku zákon proti byrokracii.

Podľa neho už nebudú môcť orgány verejnej moci žiadať od občanov výpisy z obchodného a živnostenského registra, z katastra nehnuteľností a registra právnických osôb, či listy vlastníctva. Týka sa to aj obcí a miest.

Dobrou správou však je, že ako samospráva zapojená v IS DCOM, získate všetky potrebné údaje priamo cez tento systém. Všetko sa udeje automaticky, bez nutnosti potrebné dáta manuálne vyhľadávať či prihlasovať sa do ďalšieho informačného systému. V DCOM-e budete mať všetko na jednom mieste.

 Napríklad: Občan Vás požiada o pridelenie súpisného čísla pre svoj rodinný dom. Po novom Vám DCOM umožní získať potrebné údaje o vlastníckom vzťahu priamo v elektronickom spise bez potreby výpisu z katastra. Všetky potrebné údaje si totiž DCOM zabezpečí priamo z formulára žiadosti, teda na pozadí. Občan nielenže už nebude musieť priniesť list vlastníctva, ale Vám sa zjednoduší aj správa spisu. Ten bude možné viesť už len v elektronickej podobe bez zbytočného „papierovania“.

Obce, ktoré DCOM nevyužívajú, sú v inej situácii. V ich prípade je dôležité, či im dodávateľ informačného systému zabezpečí do 1. septembra pripojenie na potrebné verejné registre, alebo nie. Faktom je, že aktuálne touto funkcionalitou disponuje iba DCOM. 

Preto obce, ktoré DCOM nevyužívajú, budú musieť potrebné údaje získavať cez portál  www.oversi.gov.sk a žiadať o registráciu doň. Táto povinnosť sa však Vás, ako obce pripojenej k DCOM-u, netýka. ZMOS sa totiž dohodol s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, že samosprávy využívajúce DCOM, tento portál používať nemusia. Všetky potrebné údaje získajú práve cez DCOM. 

Zdroj: dcom.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

Novela zákona o byrokracii

Novela zákona proti byrokracii

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.