Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce postihnuté zemetrasením dostanú vyzbierané finančné prostriedky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na pomoc obciam postihnutým zemetrasením na východe Slovenska zriadilo Združenie miest a obcí Slovenska transparentný účet, z ktorého posiela vyzbierané finančné prostriedky v celkovej poukázanej výške 20 650 eur.

Transparentný účet bol zriadený 13. októbra 2023 a k 28. novembru bol uzatvorený. Finančné prostriedky z účtu posiela ZMOS do pätnástich obcí. 

Do okresu Humenné obciam Víťazovce, Košarovce, Nižná Sitnica, Jankovce, Vyšná Sitnica a Černina finančné prostriedky vo výške 1 226 eur. Do Humenského okresu smeruje spolu 7 856 eur. Do Vranovského okresu smeruje 7 888 eur, konkrétne do Ďapaloviec 2 526 eur, do Holčíkoviec 1 526 eur, do Rafajoviec 1 326 eur, do Giroviec 1 258 eur a do Gigloviec 1 252 eur. V okrese Stropkov bude 4 906 eur poukázaných do štyroch obcí. Po 1 226 eur do obcí Tokajík, Kolbovce a Nižná Olšava. Do obce Mrázovce pôjdu finančné zdroje vo výške 1 228 eur.

„Finančné prostriedky pochádzajú od fyzických a právnických osôb, časť finančnej podpory poskytli samosprávy ako mestá Jelšava, Zvolen a obce Bodorova, Margecany, Malý Čepčín, Malženice, Podhradie, Šajdíkove Humence, Bačkov, Benice. Ako ZMOS sme tiež prispeli,“ dodal Jozef Božik.

Zdroj: tlačová správa ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.