Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce môžu získať až 200 tisíc eur na zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Zdroj: MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu poskytuje dotácie obciam na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým. Do 16. augusta 2023 Environmentálny fond prijíma žiadosti o dotáciu na zabezpečenie kontajnerových stojísk pred prístupom medveďa hnedého. Podporené budú projekty na nákup, výstavbu a zabezpečenie stojísk na komunálny odpad a kontajnerov, prípadne aj na zaobstaranie elektrických ohradníkov či iných foriem ohradenia alebo konštrukcií. Práve účinné preventívne opatrenia preukázateľne pomáhajú spolužitiu ľudí a veľkých šeliem.

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 200 tisíc eur, spolufinancovanie zo strany obcí je minimálne 5 % z oprávnených nákladov. Samosprávy však môžu na spolufinancovanie využiť výhodný úver z Environmentálneho fondu. Výskyt medveďa v oblastiach realizácie projektu a vhodnosť technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk musí byť potvrdený zásahovým tímom. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webe Environmentálneho fondu.

V minulom roku dostal Environmentálny fond 7 žiadostí o dotačnú podporu na zabezpečenie kontajnerových stojísk, podporené boli všetky žiadosti v celkovej sume takmer 290 tisíc eur.

Príkladom fungujúcich preventívnych opatrení sú Vysoké Tatry, ktoré dlhé roky doplácali na problém s nedostatočne zabezpečeným komunálnym odpadom. Práve ten slúžil ako zdroj potravy a lákadlo pre medvede. Vďaka kvalitnému zabezpečeniu kontajnerových stojísk v Tatrách klesol počet hlásení o výskyte medveďa hnedého až 11-násobne, z pôvodných 202 v roku 2020 na 18 v roku 2022. Ešte výraznejší pokles nastal v Starom Smokovci, kde sa počet hlásení o výskyte medveďa hnedého znížil 32-násobne, zo 128 hlásení v roku 2020 na 4 hlásenia v roku 2022.

Férovému vyplácaniu náhrad pre chovateľov, ktorým chránené druhy spôsobili škody na hospodárskych zvieratách, pomáhajú efektívnejšie pravidlá vo vykonávacej vyhláške k zákonu o ochrane prírody a krajiny (vyhláška č. 170/2021 Z. z.). Napríklad povinnou prílohou žiadosti už nie je doklad o vlastníckom práve k majetku – zvieraťu, na ktorom bola spôsobená škoda, ani potvrdenie veterinárneho lekára o príčine úhynu zvieraťa v majetku poškodeného. Cieľom týchto zmien je odbúrať administratívnu záťaž a zefektívniť poskytovanie týchto náhrad.

Pomoc chovateľom hospodárskych zvierat poskytuje tiež zásahový tím, ktorý im zapožičiava elektrické ohradníky, pomáha im s ich inštaláciou, komunikuje s nimi, edukuje ich, čím sa snaží ukázať, že účinné zabezpečenie má zmysel a prináša výsledky.

Priamu finančnú podporu chovateľom hospodárskych zvierat na budovanie elektrických oplôtkov či kúpu a starostlivosť o pastierskych psov poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), patriaca pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.