Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce doručujú voličom oznámenia o čase a mieste konania volieb a zoznamy kandidátov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Voliči dostávajú v týchto dňoch do schránok oznámenie o mieste a čase konania volieb do Národnej rady SR a zoznam kandidátov. Obce a mestá ich doručia do každej domácnosti najneskôr do utorka 5. septembra. Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00 h, hlasovať sa bude 5 996 volebných miestnostiach.

Volič sa z oznámenia dozvie, kedy sa konajú voľby a kde sa nachádza jeho volebný okrsok a volebná miestnosť. Obsahuje tiež informáciu o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka a povinnosti preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

V obciach, v ktorých majú obyvatelia právo používať v úradnom styku jazyk národnostnej menšiny, sú informácie uvedené aj v jazyku príslušnej menšiny.

Vo voľbách kandiduje spolu 25 politických subjektov. V zozname kandidátov sa uvádza vyžrebované číslo kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo strán tvoriacich koalíciu, ako aj grafický znak, ak ho politický subjekt na svojej kandidátnej listine uviedol. Voliči v zozname nájdu ďalej poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek a zamestnanie kandidáta a obec jeho trvalého pobytu.

V prípade, že sa volič nebude zdržiavať v deň volieb v mieste trvalého pobytu, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Na základe preukazu bude môcť voliť v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Osobne možno požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce. V prípadne listinnej alebo mailovej žiadosti je posledný termín na jej doručenie obci 8. september.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.