Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce a domácnosti zasiahnuté zemetrasením dostanú pomoc

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Najviac zasiahnutým obciam a mestám v podobe poškodených budov, domov a iného majetku rezort práce poskytne dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Dodnes eviduje žiadosť o túto dotáciu od 1 obce a ďalších 226 žiadostí od obyvateľov.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (zákon č. 544/2010 Z. z.) má pomôcť obyvateľom a postihnutým obciam, ktoré sa náhle a neočakávane ocitli v krízovej životnej situácii, napr. pri živelných udalostiach.

Fyzickým osobám rezort práce poskytne dotáciu jednorazovo v maximálnej výške 800 eur na domácnosť. Podmienkou je, že v rámci jednej domácnosti môže o dotáciu požiadať vždy len jeden člen domácnosti, pretože sa posudzuje situácia celej domácnosti. Zároveň domácnosť musí splniť zákonom stanovené podmienky. Napríklad, nemôže mať dlhy voči sociálnej či zdravotnej poisťovni, úradom alebo mať iný nevysporiadaný záväzok voči štátu, resp. nemôže byť voči žiadateľovi vedené exekučné konanie.

Pre obce, ako právne subjekty, je maximálna výška poskytovanej dotácie v sume 15 000 eur.

Bližšie informácie a vzor žiadosti k humanitárnej pomoci pre fyzické osoby sú dostupné na stránke ministerstva: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby - MPSVR SR

Bližšie informácie a vzor žiadosti k humanitárnej pomoci pre právnické osoby sú dostupné na stránke ministerstva: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby - MPSVR SR

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.