Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

O hlasovací preukaz pre 1. kolo prezidentských volieb možno požiadať do 4. marca

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preukaz je určený voličom, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého pobytu. Súčasne možno požiadať o vydanie preukazu aj na druhé kolo volieb. Informuje o tom Ministerstvo vnútra SR.

Požiadať o hlasovací preukaz:

  • je potrebné obec trvalého pobytu, ktorá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov,
  • požiadať možno listom alebo emailom.

Listinná alebo e-mailová žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".

Pre prípadné druhé kolo volieb sa dá e-mailom alebo listom požiadať aj samostatne do 14. marca. Osobne možno vyzdvihnúť preukaz v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb.

Hlasovací preukaz platí iba pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, v prípade straty alebo odcudzenia obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.