Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

O harmonizáciu údajov o počte obyvateľov prejavila záujem štvrtina obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Do procesu harmonizácie údajov o počte obyvateľov sa do decembra 2019 zapojilo 684 obcí, teda 24 percent miestnych samospráv v rámci celého Slovenska.

 Bratislava 15. januára (TASR) - Informuje o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v materiáli o možnosti a podmienkach harmonizácie údajov o počtoch obyvateľov s trvalým pobytom na území obce v databázach Štatistického úradu SR a v registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR. Vláda v stredu zobrala informáciu na vedomie. Harmonizácia má zosúladiť, resp. riešiť rozdiely o počte obyvateľov zo sčítania 2011, registra fyzických osôb v správe Ministerstva vnútra SR a samotnej evidencie obcí. Štatistici ozrejmujú, že rozdiely sú spôsobené neúplnosťou sčítania v roku 2011, nedostatočnou deregistráciou v registri obyvateľov (najmä vysťahovaných do zahraničia, zomretých osôb vo vysokom veku), nenahlásením údajov či ľudským faktorom pri chybnom zápise. "Tieto rozdiely sú častým predmetom námietok obcí, pretože, okrem iného, sú údaje ŠÚ SR o počte obyvateľov v jednotlivých obciach záväzné pre rozdeľovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb,“ vysvetľuje ŠÚ v materiáli.
Najväčší podiel obcí, ktoré reagovali na výzvu zosúladiť rozdielne údaje, je v Bratislavskom kraji, kde si dáta pre účely harmonizácie vyžiadalo od ŠÚ 47 percent samospráv (42 obcí). Najvyšší počet obcí, reagujúcich na výzvu, sa prihlásil v Banskobystrickom kraji (166), tvoria necelú tretinu všetkých samospráv v kraji. Viac ako polovica obcí, ktoré si vyžiadali údaje pre účely harmonizácie, sú malými sídlami s počtom obyvateľov do 999.
Dokument sa bližšie venuje aj hlavnému mestu SR. ŠÚ priznáva, že v kontexte prácnosti harmonizácie sú práve bratislavské mestské časti najproblematickejšie. "Medzi desiatimi obcami/mestskými časťami s najväčším rozdielom medzi demografickou bilanciou a registrom fyzických osôb je šesť mestských častí Bratislavy: Petržalka (rozdiel takmer 13.000), Ružinov (vyše 9000), Staré Mesto (takmer 7500), Nové Mesto (6300), Karlova Ves (3800), Dúbravka (3500),“ konkretizuje ŠÚ.
O porovnanie a harmonizáciu dát na základe opakovaného oslovenia prejavilo do decembra 2019 záujem a dáta od ŠÚ si prebralo deväť mestských častí - Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Rača, Vajnory, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Záhorská Bystrica a Petržalka. "K decembru 2019 vykonala porovnanie poskytnutých dát so svojou evidenciou len mestská časť Devínska Nová Ves,“ uviedli štatistici.
Dodávajú, že obce majú možnosť využiť ponuku ŠÚ do konca roka 2020. "Navrhovaný systém harmonizácie umožní dôkladnú predprípravu pre zabezpečenie a realizáciu úplnosti sčítania obyvateľov v roku 2021," zdôraznil ŠÚ.
Úrad pripomína, že nasledujúci cenzus bude prvýkrát v histórii SR realizovaný plne elektronicky a formou tzv. integrovaného sčítania, založeného na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných v teréne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.