Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novinka pri výstavbe bytov: obce „zarobia“ na spolupráci so sociálnymi podnikmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. decembra 2020 - Obce a mestá, ktoré výstavbu nájomných bytov zveria sociálnym podnikom dostanú vyššiu dotáciu od štátu. Zmenu zákona schválil parlament s účinnosťou od 1. januára 2021. Miestna samospráva tak môže podporiť lokálnu zamestnanosť a ešte ušetriť peniaze svojim daňovým poplatníkom. Je to výsledok aktivity Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) a ministerstva práce.

Už v auguste rokovali zástupcovia ASES s generálnou riaditeľkou sekcie výstavby MDV SR Ing. Ladislavou Cengelovou o pomoci sociálnym podnikom v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Viaceré sa usilujú stavať a prevádzkovať vlastné nájomné byty, aby nízko kvalifikovaným, dlhodobo nezamestnaným alebo zdravotne postihnutým zamestnancom mohli okrem práce poskytovať aj dostupné nájomné bývanie. „Na Slovensku dnes navyše fungujú desiatky sociálnych podnikov s viacerými úspešnými stavebnými zákazkami pre súkromných i verejných klientov, dokonca aj v oblasti bytovej výstavby,“ upozorňuje predseda ASES Braňo Ondruš.

Hoci európske pravidlá štátnej pomoci nedovoľujú, aby boli sociálne podniky prijímateľmi dotácií na bytovú výstavbu rovnako ako obce a mestá, MDV SR súhlasilo s inou formou podpory sociálnych podnikov. Podľa zák. č. 443/2010 Z. z. ministerstvo udeľuje miestnym samosprávam dotácie vo výške od 35% do 75% z obstarávacej ceny bytu. Zvyšok nákladov samosprávy pokrývajú zvýhodneným úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V novele spomínaného zákona sa teraz zavádza možnosť zvýšenia štátnej dotácie o ďalších 5%, „ak zhotoviteľom nájomného bytu je registrovaný sociálny podnik“ - § 8 ods. 5 písm. d) zákona. V praxi to znamená, že obec, ktorá zákazku na výstavbu nájomných bytov zadá sociálnemu podniku, dostane od štátu viac peňazí a teda bude potrebovať nižšiu pôžičku, či menej vlastných zdrojov na dofinancovanie výstavby.

„Zákon o verejnom obstarávaní pritom v súlade s európskou legislatívou umožňuje zadať stavebnú zákazku buď priamo vlastnému sociálnemu podniku, alebo inému konkrétnemu sociálnemu podniku (do určitej výšky obstarávacej ceny), alebo vyhradiť účasť v súťaži o zákazku iba sociálnym podnikom,“ zdôrazňuje B. Ondruš. Na väčšinu verejných obstarávateľov sa navyše vzťahuje povinnosť v aspoň 6% vyhlásených tendrov použiť ako podmienku tzv. sociálny aspekt.

Nové zákonné opatrenie zvýhodňuje všetkých zainteresovaných: obce získajú viac peňazí, sociálne podniky kvalitné zákazky a štát zamestnanosť ľudí, ktorým nikto iný udržateľnú prácu nedá. ASES oceňuje tento krok MDV SR a Národnej rady SR a aktívny prístup MPSVR SR, lebo podporuje udržateľné sociálne podnikanie vytváraním trhu namiesto priamych dotácií. Z pohľadu sociálnych podnikov pritom nejde o maličkosť, iba vlani MDV SR rozdelilo dotácie vo výške 18 139 700 €.

ASES teraz osloví všetky slovenské samosprávy, aby sa nové zvýhodnenie reálne uplatňovalo. „Sociálne podniky sú pripravené poskytnúť kvalitné služby v stavebníctve a prispieť k rozvoju nájomného bývania. Novinka v zákone tak môže okrem väčšej dostupnosti bývania prispieť k rastu zamestnanosti najviac ohrozených ľudí a priniesť vyššiu kvalitu života aj v najmenej rozvinutých regiónoch,“ uzatvára predseda ASES.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.