Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o používaní jazykov národnostných menšín

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR v stredu 20. októbra schválili novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

  • Cieľom je, aby Informačné dopravné značky v obciach mohli byť okrem slovenčiny napísané aj v jazyku menšiny.
  • Do zákona sa zavedie možnosť použiť v obci informačné dopravné značky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny s cieľom navádzania účastníkov cestnej premávky.
  • V súčasnosti sa v jazyku menšiny uvádza názov obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, ako aj na budovách orgánov verejnej správy a ďalších vybraných miestach. Ide o tie obce, v ktorých majú občania SR patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt a tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent obyvateľov. V tomto prípade majú právo v obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.
  • Novelou sa zároveň zákon upravuje tak, že v jazyku menšiny sa okrem začiatku a konca obce majú označovať aj časti tejto obce.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Viac informácií sa dozviete TU.

Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.