Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Podľa takto schválenej novely môžu mestá a obce oslobodiť od dane alebo znížiť daň zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich časti, ak sa užívajú na šport. 

V rámci pozmeňujúceho návrhu boli 25. novembra 2021 v zákone schválené ustanovenia, ktoré upravujú podmienky miestnej dane za ubytovanie.

Kompletné znenie novely zákona o miestnych daniach nájdete TU. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.