Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR schválili poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zmena podmienok, ktoré musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu, ktorí sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny, na ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných rád. Podmienkou účasti navrhnutého zástupcu na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny je zápis organizácie, ktorá ho navrhla v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín.

Podľa súčasného stavu sa na zhromaždení organizácií príslušných národnostných menšín môžu zúčastniť zástupcovia organizácií národnostných menšín, ktorí sa prihlásia na výzvu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a spĺňajú zákonom určené podmienky, aj keď reálne nevykonávajú žiadne aktivity. Návrhom zákona sa docieli to, že svojho zástupcu na zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny bude oprávnená navrhnúť len organizácia spĺňajúca podmienky, zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktorá vyvíja aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia.

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nebude mať negatívny vplyv ani na podnikateľské prostredie a na služby verejnej správy pre občana. Rovnako nebude mať návrh zákona  žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Celé znenie schváleného zákona nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.