Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela vyhlášky o Environmentálnom fonde sprístupňuje dotácie aj pre menšie obce

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je účinná od 1. októbra 2023.

Menším obciam bránila v uchádzaní sa o podporu formou dotácie požiadavka disponovať vlastnými zdrojmi v rozsahu 5 % z ceny projektu. 

Novela vyhlášky sprístupňuje dotácie pre menšie obce a verejné subjekty, napr. školy a školské zariadenia, tým, že upravuje rozsah minimálnej úrovne spolufinancovania účelu dotácie od 1 %.

Nová vyhláška je účinná od 1. októbra 2023.

Environmentálny fond zníženie podielu spolufinancovania bude implementovať už v dotáciách vyhlásených teraz na jeseň.

Znenie vyhlášky nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.