Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 04/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia časopisu

Aprílové číslo časopisu prináša spracovanie príspevkov od našich odborníkov na aktuálne témy z oblasti legislatívy, rozpočtu a ďalších oblastí.

Vážení čitatelia,
 
aprílové číslo časopisu zahŕňa veľký počet príspevkov venujúcich sa konkrétnym účtovným prípadom z praxe a zároveň obsah dopĺňajú ďalšie články z oblasti pracovného práva či z oblasti hospodárenia.
 
Prvý príspevok, ktorý si môžete prečítať, je od autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá podrobne rozoberá usporiadanie finančných vzťahov obce a vyššieho územného celku. V príspevku, samozrejme, nechýbajú ani konkrétne príklady z praxe.
 
V rubrike "Účtovníctvo" nájdete dva príspevky od autorky Ing. Terézie ­Urbanovej. Tá sa venuje problematike obstarania dlhodobého hmotného majetku vlastnou činnosťou a účtovaniu rezervného fondu, peňažných fondov v obci, vo vyššom územnom celku a v ich rozpočtových a príspevkových organizáciách z hľadiska novej legislatívy platnej od 1. januára 2023. Ďalší príspevok, ktorý sa venuje účtovaniu zásob obcí, nájdete v rubrike "Poznatky z praxe".
 
Z hľadiska pracovného práva prináša aprílové číslo časopisu vzor pracovnej zmluvy podľa aktuálneho Zákonníka práce, ktorý si na internetovom portáli www.ropoaobce.sk budete môcť stiahnuť a upraviť podľa vlastných požiadaviek.
 
Príjemné čítanie praje redakcia časopisu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.