Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi 04/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia

Aprílové číslo časopisu prináša spracovanie príspevkov od našich odborníkov na aktuálne témy z oblasti legislatívy, rozpočtu a ďalších oblastí.

Milí čitatelia,
prvý štvrťrok 2023 je za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka Právo pre ROPO a obce. Aprílové číslo časopisu prináša veľa zaujímavých a rôznorodých tém.
 
V rubrike "Verejné obstarávanie" si môžete prečítať príspevok o konflikte záujmov v procese verejného obstarávania.
 
Problematike odmeňovania viceprimátora z hľadiska právnych aspektov sa podrobne venujeme v ďalšom článku, ktorý nájdete v rubrike "Správne právo". V tejto rubrike nájdete aj článok o procesnom postupe obce po podaní odvolania účastníkom správneho konania.
 
O tom, kto je oprávnený konať za zamestnávateľa alebo v jeho mene robiť právne úkony voči zamestnancom, sa dozviete v článku, ktorý uverejňujeme v rubrike "Z právnej praxe". Témou druhého článku tejto rubriky je parkovanie v obci a oprávnenia zamestnancov obce.
 
V našej poradni odpovedáme na otázky čitateľov. Nájdete v nej aj ukážku z publikácie "Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede".
 
Príjemné čítanie želá redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.