Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové pravidlá platia aj pre zasadnutia a schôdze orgánov územnej samosprávy.

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti nové pravidlá hlavného hygienika platné od 20. 5. 2020, ktoré platia aj pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Bratislava - 22. mája 2020 - Povinnosti pri konaní  zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy sú jasne určené. Účasť verejnosti na týchto zasadnutiach je možná za dodžiavania  všetkých doteraz platných protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Nariadenie sa dotýka aj viacerých úkonov a aktov – jednak  výkonu bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.