Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové číslo časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi 2/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení čitatelia,

vo februárovom čísle časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi uverejňujeme nasledujúce články.

Článok o možnostiach vkladu obce do súkromnej obchodnej spoločnosti prinášame v rubrike "Hospodárenie".

Výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní sa venujeme v článku, ktorý nájdete v rubrike "Verejné obstarávanie".

Fungovanie a organizácia spoločného obecného úradu je predmetom príspevku, ktorý obsahuje rubrika "Správne právo".

V našej poradni odpovedáme na otázku zameranú na voľný pohyb psov na území obce.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.