Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nová povinnosť pre mestá - zber textilného odpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V súvislosti s povinným zavedením triedeného zberu textilného odpadu od 1. januára 2025 by obce nemali podceniť dôkladnú prípravu na túto legislatívnu povinnosť. Ide totiž o povinnosť, realizácia ktorej je zložitá a finančne náročná. Unia miest Slovenska (ÚMS) vydala k tejto novej povinnosti tlačovú správu.

Textilný odpad tvorí v súčasnosti najvúčšiu zložku netriedeného komunálneho odpadu. Zavedenie povinnosti jeho triedenia môže znamenať pre samosprávy zvýšenie nákladov a v prípade nedostatočného separovania zo strany obyvateľov aj prípadné sankcie. 

ÚMS je presvedčená, že mestá potrebujú podporu, aby sa mohli na túto novú legislatívnu povinnosť včasne pripraviť. S cieľom reálne mestám pomôcť uzatvorila ÚMS Memorandum o spolupráci s Ekocharita Slovensko, o. z., ktorá poskytuje samosprávam a firmám kontajnerový zber textilu a oblečenia, jeho následné dotriedenie a ďalšie podporné služby. Memorandum o spolupráci bude zamerané na prípravu osvetových podujatí v mestách, aby tým čo najviac prispelo k zavedeniu novej povinnosti s čo najmenšími problémami. Osvetové aktivity v tejto oblasti podporila vzdelávacím projektom aj Európska únia.

Zdroj: Tlačová správa ÚMS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.