Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Newsletter ZMOS k detským ihriskám

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 1. júna 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálny nesletter, v ktorom sa sústredilo na problematiku detských hrísk. 

Združenie miest a obcí Slovenska nevidelo reálny prínos v zákone o detských ihriskách. Zameranie tejto legislatívy a jej prínos boli skutočne diskutabilné, a to vzhľadom k reálnym povinnostiam vlastníkov a správcov detských ihrísk starať sa o bezpečnosť všetkých hracích prvkov, ktorá platila aj pred touto legislatívou.

Napokon, Združenie miest a obcí Slovenska realizovalo na reprezentatívnej vzorke štatutárnych predstaviteľov miest a obcí prieskum, z ktorého vo vzťahu k detským ihriskám vyplynulo, že 79,5 % samospráv má na území mesta/obce verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská. Do pozornosti zároveň dávame odpovede na ďalšiu, mimoriadne dôležitú otázku: Ak máte na území mesta/obce verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská, kto ich spravuje ? a) obec vo vlastnej réžii 94, 5 %, b) organizácia zriadená mestom/obcou 4, 7 %, c) zmluvný partner na základe verejného obstarávania 0, 9 %. Tento prieskum bol realizovaný ešte pred prijatím medzičasom zrušeného zákona, čo znásobuje zodpovednosť za prevádzku aj bezpečnosť.

V aktuálnom vydaní newslettera Včasná intervencia sme sa sústredili na to, čo v konečnom dôsledku znamená zrušenie tohto zákona v praxi. Newsletter je k dispozícii TU 

Doposiaľ spracované metodické materiály v rámci Včasnej intervencie ZMOS sú k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.