Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Newsletter k evidencii psov na území obce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 6. mája 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne spracovaný newsletter, ktorý sa týka problematiky evidencie psov na území obce. 

Spracovaný newsletter je legislatívnym vstupom do problematiky, pričom obsahuje aj vzor Všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach držania psov na území obce vrátane dvoch príloh, a to vzoru Prihlásenia psa do evidencie a vzoru Odhlásenia psa z evidencie. 

Materiál bol spracovaný v rámci Včasnej intervencie, čo je projektová aktivita národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Newsletter je k dispozícii TU Jeho príloha vrátane doterajších materiálov v rámci Včasnej intervencie je k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.