Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nedostatky žiadateľov a prijímateľov identifikované kontrolou tretích strán

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 17. apríla 2021 – Dávame Vám do pozornosti nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán spracované RO pre IROP.

Nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán boli identifikované v nasledujúcich oblastiach realizácie projektu:

  • spracovanie ŽoNFP
  • monitorovanie projektu
  • verejné obstarávanie

Nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán

Zdroj: mpsr.sk 

Súvisiace oznamy ZMOS:

IROP: Aktualizácia č.4 harmonogramu výziev na rok 2021

Aktualizovaný manuál pre informovanie a komunikáciu IROP

IROP: Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2021    


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.