Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Navýšenie IROP z REACT-EU schválené Európskou komisiou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 18. júna 2021 - Európska komisia schválila prvú tranžu z 242 miliónov eur, o ktoré sa bude navyšovať Integrovaný regionálny európsky program z protikrízového balíka REACT-EU. Na Slovensko príde prvý balík vo výške 195 miliónov eur. Peniaze budú použité najmä na podporu regiónov a vypísanie nových výziev sa plánuje v lete tohto roku.

Peniaze z protikrízového balíka REACT-EU pôjdu do regiónov na kultúru, vzdelávanie či dopravu.

Z európskeho protikrízového nástroja REACT-EU pôjde na navýšenie IROP spolu 242 miliónov eur. V roku 2021 sa regionálny program navýši o 195 miliónov eur, v roku 2022 o ďalších 47 miliónov eur. Pridelenie prvej časti prostriedkov pre Slovensko schválila tento týždeň Európska komisia.

Medzi oprávnené oblasti použitia patria:

  • podpora verejnej osobnej dopravy a rozvoj cyklistickej dopravy
  • zlepšenie životného prostredia posilnením prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácie na zmenu klímy
  • zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, ktorý bol doteraz z tejto oblasti pomoci vylúčený
  • zvýšenie kapacít a zlepšenie kvality stredných odborných škôl Banskobystrickom kraji v rámci iniciatívy Catching-up Regions
  • podpora kultúrnych inštitúcií najmä v oblasti modernizácie priestorov a technológií a adaptácie na krízové situácie podobné pandémii COVID-19
  • zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom návratnej podpory cez Štátny fond rozvoja bývania
  • podpora sa bude týkaj aj financovania prípravy projektovej dokumentácie najmä na budúce programové obdobie

Ďalším dôležitým prvkom revízie IROP je možnosť použiť prostriedky z programu nielen na priamu podporu zdravotníckeho systému pri liečbe, ale  aj na zabezpečenie vakcinácie ako prevencie pred ochorením COVID-19.

Výzvy na dané oblasti bude vypisovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP, ale aj Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľské orgány. Prvé výzvy budú vyhlásené v druhej polovici roka 2021: oprávnenosť výdavkov pre výzvy z prioritnej osi 7 IROP bude už od 1. februára 2020.

Podrobnosti k schválenej revízii IROP sú dostupné TU.

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.