Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Návrhy na zníženie spotreby energií vo verejných budovách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Materiál stanovuje záväzný cieľ pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy dosiahnuť v administratívnych budovách v ich správe v období 1.10.2022 až 30.4.2023 úsporu energie minimálne 15 %, vyjadrenú v kWh, v porovnaní s obdobím 1.10.2019 až 30.4.2020. Zároveň predstavuje súbor opatrení, ktoré si úrady budú môcť nakombinovať podľa svojich špecifických podmienok.

Je na každom úrade, ako cieľ dosiahne. Vláda SR vytvorí podmienky pre realizáciu tých opatrení, ktoré dnes nie sú možné z legislatívnych a iných dôvodov. Úsporné opatrenia sú zamerané predovšetkým na administratíve budovy vo vlastníctve štátu.

Opatrenia a ciele sa nevzťahujú na špeciálne priestory ako napríklad nemocnice, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, školské zariadenia či zariadenia na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. V prípade prenájmu budú špecifické opatrenia realizované na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.

Ak by bola implementácia opatrenia spojená so sankciami zo strany dodávateľa, bude táto skutočnosť zohľadnená. Taktiež sa zohľadnia špecifiká energetických systémov jednotlivých verejných budov, ako aj ich využitia či zamerania, aby sa opatrenia realizovali primerane. Nedôjde preto k ohrozeniu poskytovania verejných služieb občanom.

Brožúru s návrhmi na riešenie zníženia nákladov na energie nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.