Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Navrhujú zvýšiť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu nariadenia vlády je upraviť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky odpadov tak, aby úprava poplatkov znevýhodňovala uloženie odpadov na skládky odpadov pre ich recykláciou.

Úprava poplatkov súvisí s hlavným cieľom reformy nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácii, ktorou sa má zvýšiť potenciál obehového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo má viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

Sprievodná dokumentácia je k dispozícii TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.