Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo návrh novely zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov, návrh novely predstavil na koaličnej rade minister pôdohospodárstva.

  • Bezprostredným podnetom pre túto iniciatívu bol postup maďarskej vlády, ktorá založila štátny kapitálový fond, ktorý mal byť používaný výlučne na nákup poľnohospodárskej pôdy v susedných štátoch.
  • Po diplomatickom tlaku zo strany Slovenska síce maďarská vláda  zo svojho zámeru ustúpila, ale otázka ochrany pôdy zostala naďalej aktuálna.
  • Cieľom je predísť riziku, že v SR sa nadobúdateľmi poľnohospodárskych pozemkov budú stávať bez akejkoľvek kontroly iné štáty.
  • Rovnako je nevyhnutné zabrániť tomu, aby v SR nadobúdali vlastníctvo pozemkov osoby, ktoré na tento účel dostali finančnú podporu v rozpore so záväznými pravidlami spoločného trhu EÚ. 

MPRV SR navrhlo  zaviesť dva regulačné nástroje, a to:

  1. zavedenie predkupného práva štátu a vybraných subjektov verejného sektora,  
  2. priamy zákaz nadobudnutia poľnohospodárskeho pozemku členským štátom a subjektmi z takého členského štátu, v ktorom sa nakupovanie pôdy financuje z verejných zdrojov v rozpore so Zmluvou o fungovaní EÚ.

Zároveň s cieľom dosiahnutia maximálnej transparentnosti, verejnosti a rovnosti šancí na trhu s poľnohospodárskymi pozemkami, navrhuje zaviesť povinné zverejňovanie všetkých ponúk na prevod poľnohospodárskych pozemkov a prejavovania záujmov o tieto pozemky. Toto zverejňovanie umožní prehľad o disponibilnej pôde, o cenách požadovaných vlastníkmi pôdy a o záujme o tieto pozemky.

Týmto zverejňovaním sa zabezpečí  aktívne uplatňovanie predkupného práva štátu a vybraných subjektov verejného sektora.

Návrh novely Ústavy SR  je skĺbením všetkých zásadných spoločenských požiadaviek a potrieb v oblasti ochrany slovenskej pôdy. Výsledkom tejto ústavnej zmeny bude nielen ochrana pri predaji pôdy, ale aj ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy z hľadiska jej dlhodobej udržateľnosti  ako v oblasti produkčnej, tak aj v oblasti plnenia jej environmentálnej a klimatickej funkcie.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.