Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami spustený

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu pre národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami, ktoré cieľovou skupinou sú obce s prítomnosťou MRK a obyvatelia MRK.

Program: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Priorita: Aktívne začlenenie rómskych komunít

Opatrenie/Špecifický cieľ: Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+) - menej rozvinuté

Kategória regiónov: menej rozvinuté regióny

Typy akcií:

 • Poskytovanie právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory obciam s prítomnosťou MRK v procese vysporiadania pozemkov a legalizácie obydlí vrátane jednoduchých pozemkových úprav
 • Podporné aktivity

Opatrenie/Špecifický cieľ: Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+) - viac rozvinuté

Kategória regiónov: rozvinutejšie regióny

Typy akcií: Poskytovanie právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory obciam s prítomnosťou MRK v procese vysporiadania pozemkov a legalizácie obydlí vrátane jednoduchých pozemkových úprav

 • Podporné aktivity

Oprávnené miesta realizácie v území P:

 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)

Oprávnené cieľové skupiny:

 • Obce s prítomnosťou MRK
 • obyvatelia MRK
 • obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK

 


Výzvu Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.