Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Najzásadnejšie faktory, ktoré spôsobili dramatický vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu v rozhodujúcom období od 01.01.2021 do 15.09.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví publikuje túto analýzu s cieľmi:
- v prehľadnej forme ilustrovať vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu, relevantných pre SR, v dlhšom sledovanom období (01.01.2021 – 15.09.2022),
- v stručnosti identifikovať najzásadnejšie z faktorov, ktoré majú rozhodujúci vplyv pre vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu,
- zvýšiť všeobecnú osvetu o problematike súčasných vysokých cien komodít a vysokej miery cenovej volatility,
- v závere sa pokúsiť formulovať možné očakávania a ponúknuť tak vstup do širšej odbornej diskusie.

Hlavné faktory ovplyvňujúce veľkoobchodné komoditné trhy:

  • Hospodárstvo v roku 2020 utlmil nástup pandémie ochorenia COVID-19.
  • Následne v roku 2021 došlo k všeobecnému hospodárskemu oživeniu. Jedným z dominantných faktorov hospodárskeho oživenia bolo aj oznámenie európskeho plánu obnovy a odolnosti.
  • Hospodárske oživenie spôsobilo opätovný rast dopytu po elektrine.
  • Ďalším významným faktorom bolo počasie. Opakujúce sa teplejšie zimy pred rokom 2021 znížili dopyt po komerčnom skladovaní zemného plynu (v dôsledku teplejších zím klesal dopyt po plyne: klesla tak miera vykrývania špičkových odberov ťažbou zo zásobníkov a rovnako sa zmenšila obchodná príležitosť vyplývajúca z cenového spreadu „Summer-Winter“).
  • Teploty počas zimy 2020/2021 však boli podpriemerné a celkovo bola vykurovacia sezóna dlhšia. Mix týchto faktorov spôsobil nárast dopytu po plyne a situácia vyústila na jar 2021 k historicky minimálnym stavom naplnenosti podzemných zásobníkov plynu v Európe. Leto 2021 bolo pomerne teplé, čo vyvolalo tlak na dopyt po elektrine, ktorej podstatná časť sa vyrába zo zemného plynu.
  • Veľkoobchodné ceny elektriny aj plynu vzrástli v sledovanom období v násobkoch.
  • V treťom, ale najmä v štvrtom kvartáli 2021 sa rastúce ceny plynu začali intenzívne premietať do cien elektriny. Vysoká úroveň veľkoobchodných cien a extrémna miera cenovej volatility pokračuje aj počas roka 2022, pričom vojna na Ukrajine hrá rolu katalyzátora.
  • V dôsledku vysokých veľkoobchodných cien plynu sa zvýšila aj výroba elektriny v uhoľných elektrárňach. Tieto faktory vytvorili spoločne tlak na rast cien emisných povoleniek, ktoré sa spätne premietajú do veľkoobchodných cien elektriny.
  • Samostatne pri cene emisných povoleniek došlo v sledovanom období k prekročeniu historických maximálnych cien niekoľko razy.
  • V neposlednom rade, v sledovanom období dochádza v dôsledku cenového vývoja k poklesu likvidity a k zásadnému zvýšeniu požiadaviek na finančnú likviditu obchodníkov na veľkoobchodnom trhu. Podľa údajov burzy PXE, v roku 2021 dosiahol celkový objem zobchodovanej elektriny 213,59 TWh (medziročný pokles - 23,1 %) a celkový finančný objem obchodov 22,4 mil. EUR (medziročný nárast + 74,4 %).
 

Vývoj veľkoobchodnej ceny elektriny – kalendárne produkty:
Trend rastu cien elektriny sa zintenzívnil v 4Q 2021
Max. cena 330,30 Eur/MWh
Min. cena: 52,81 Eur/MWh
Priemerná cena: 92,79 Eur/MWh

 

Vývoj cien elektriny v období od 01.01. do 15.09. 2022
Max. cena 1 001,50 Eur/MWh
Min. cena: 117,59 Eur/MWh
Priemerná cena: 277,13 Eur/MWh

 

Vývoj veľkoobchodnej ceny plynu – kalendárne produkty:


Trend rastu cien plynu sa zintenzívnil v 4Q 2021
Max. cena 140,67 EUR/MWh
Min. cena: 15,72 EUR/MWh
Priemerná cena: 34,12 EUR/MWh
 
Vývoj cien plynu v období od 01.01.2022 do 15.09.2022
Max. cena 314,43 EUR/MWh
Min. cena: 43,28 EUR/MWh
Priemerná cena: 108,34 EUR/MWh
 
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Na základe našej analýzy môžeme konštatovať, že rozhodujúci vplyv na budúci vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu budú mať rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ, ale aj individuálne opatrenia prijaté jednotlivými členskými krajinami EÚ. Vyššie uvedené grafy ukazujú, že v posledných mesiacoch sme svedkami extrémneho nárastu veľkoobchodných cien elektriny a plynu, ktoré majú dramaticky negatívny vplyv na náklady na energie či už pre domácnosti, ako aj pre inštitúcie a podnikateľov. Preto je vzhľadom na tento nepriaznivý vývoj dôležité, aby boli v súčasnosti pripravované a intenzívne diskutované opatrenia na úrovni EÚ a členských krajín aj včas prijaté a implementované do praxe. ÚRSO je pripravený prispieť v maximálnej miere, v rámci svojich zákonných kompetencií, k úspešnému zavŕšeniu tohto procesu.“


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.