Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Najvyššie kontrolné inštitúcie SR a Ruska sa dohodli na spolupráci

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Predsedovia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a Účtovnej komory Ruskej federácie, Karol Mitrík a Alexej Kudrin vo štvrtok podpísali dohodu o spolupráci medzi oboma inštitúciami.

Bratislava 20. februára (TASR) - Vychádzali pritom zo zásad rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z roku 2011 a ustanovení INTOSAI a EUROSAI. Informoval o tom hovorca NKÚ SR Marek Papajčík. Predstavitelia oboch inštitúcií rokovali podľa neho na spoločnom bilaterálnom seminári v Bratislave.
Spolupráca zakotvená v dohode sa podľa neho zameria na výmenu skúseností a organizáciu spoločných výskumných projektov a aktivít v oblastiach spoločného záujmu vrátane konzultácií, seminárov, okrúhlych stolov, konferencií o hlavných problémoch externého štátneho auditu (kontroly). Vzájomné aktivity sa budú týkať aj oblasti odbornej prípravy a zlepšovania profesionálnych štandardov a odborných zručností zamestnancov.
Papajčík spresnil, že Mitrík a  Kudrin sa dohodli aj na výmene informácií a referenčných materiálov súvisiacich oboch kontrolných inštitúcií a výkone spoločných alebo paralelných kontrolných a odborno-analytických činností. Obe inštitúcie budú rozvíjať spoluprácu na bilaterálnom základe, ako aj v rámci INTOSAI a EUROSAI.
Delegácie oboch inštitúcií podľa hovorcu NKÚ diskutovali na bilaterálnom seminári o stratégiách rozvoja, digitalizácii, strategickom audite, kontrole kvality kontroly a otvorenosti a transparentnosti aktivít kontrolných inštitúcií.
Papajčík dodal, že Kudrin je od septembra 2019 zároveň predsedom medzinárodnej organizácie INTOSAI. V jej rámci je kľúčovou výzvou, na ktorú hľadajú odpoveď kontrolné inštitúcie sveta, nastavenie kontrol tak, aby poskytovali verejnosti obraz o tom, či sa napĺňajú kľúčové ciele rozvoja spoločnosti, či sa verejné zdroje využívajú zmysluplne a účelne. Všetky tieto témy, ktoré majú za cieľ podporiť pokrok vo verejnej kontrole, boli prediskutované aj na kongrese INTOSAI v Moskve a zvýraznené aj v Moskovskej deklarácii. Rovnako tak to, či členské štáty plnia svoje záväzky voči OSN.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.