Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Najmenej nezamestnaných za posledných 17 mesiacov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nezamestnanosť v septembri klesla na najnižšiu úroveň od mája minulého roka aj napriek tradičnému prílevu absolventov stredných škôl do evidencie. Prácu si zároveň našlo o 4 778 evidovaných nezamestnaných viac ako minulý mesiac. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú v evidencii najmenej ľudí nad 50 rokov od júla 2020 a najmenej mladých nezamestnaných do 29 rokov od apríla minulého roka.

V septembri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 7,09 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,28 p. b. (7,37 % v auguste 2021). Medziročne poklesla o 0,34 p. b. (7,43 % v septembri 2020). Septembrová miera evidovanej nezamestnanosti je najnižšia od mája 2020 (7,20%). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce v septembri bol najnižší za posledných 17 mesiacov, a to 191 972 osôb.

Do evidencie úradov práce sa prihlásilo aj 5 439 absolventov stredných škôl, čo je o 824 osôb menej ako v rovnakom období minulého roka. Najviac ich zaznamenali na úrade v Košiciach 318, Prešove 265, Michalovciach 203, Trebišove 184 a v Námestove 176. Absolventi prišli do evidencie najmä z odboru ekonomika a organizácia, obchod a služby 1 758, elektrotechnika 561, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 615, úplné stredné odborné vzdelanie na gymnáziu 490 a stavebníctvo, geodézia a kartografia 344.

Práve na mladých do 30 rokov, ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, je zameraný nový projekt Chyť sa svojej šance. Ide o motiváciu zamestnávateľov prostredníctvom finančného príspevku, aby sa nebáli zamestnať aj mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Zároveň môžu zamestnávatelia získať aj príspevok na časť platu zamestnanca, ktorý ich bude viesť pracovným procesom, tzv. mentora. Projekt počíta aj s podporou znevýhodnených uchádzačov, ktorí sa rozhodnú rozbehnúť vlastné podnikanie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo projekt realizovať 1. októbra 2021. „Už v minulosti ústredie realizovalo projekty, ktoré boli zamerané na podporu vzniku vlastného podnikania. Zo strany uchádzačov o zamestnanie bol o ne veľký záujem. Náš nový projekt to len potvrdzuje. K 18. októbru už úrady práce zaevidovali celkovo 105 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci všetkých troch opatrení projektu, a to na 134 pracovných miest,“ priblížil záujem o projekt Chyť sa svoje šance generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie po prvýkrát od mája 2020 klesla pod 8 %. V septembri tak bola najnižšia za posledných 17 mesiacov, dosiahla úroveň 7,78 %. Medzimesačne poklesla o 0,24 p. b. (8,02% v auguste 2021). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 0,40 p. b. (8,18 % v septembri 2020). Úrady práce evidovali celkovo 210 456 ľudí bez práce, čo je o 6 691 osôb menej ako v auguste 2021 (o 3,08 %). Medziročne ich počet poklesol až o 13 937 osôb, čo je o 6,21 %menej (224 393 osôb v septembri 2020).

Na trhu práce sa v septembri 2021 uplatnilo až 17 437 uchádzačov o zamestnanie, čo je o 4 778 viac ako v predošlom mesiaci. Celkovo bolo z evidencie vyradených 24 107 uchádzačov o zamestnanie, z toho 1 084 pre nespoluprácu a ďalších 5 586 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Pozitívny trend na trhu práce potvrdil aj pokračujúci rast voľných pracovných miest. Úrady práce ich evidovali najviac od septembra minulého roku, a to až 76 254. V medzimesačnom porovnaní ide o nárast o 815 miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 747 miest (podiel 28,52 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 888 (podiel 5,10 %). Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v septembri 36 873 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov.

Pokles zaznamenal aj počet nahlásených hromadných prepúšťaní. V porovnaní s obdobím január až september je ich v tomto roku menej o 37. V prípade počtu ohrozených pracovných miest ide o pokles o 2 128 osôb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.