Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na prihlásenie obcí do súťaže Dedina roka 2021 ostáva posledný mesiac

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 31. marca 2021 - Záujemcovia o prihlásenie do 11. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2021 majú posledný mesiac na registráciu svojej obce. Podnet môže dať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky (SR), samotný proces prihlásenia je už potom na starostke alebo starostovi. Na webovej stránke www.dedinaroka.sk sú dostupné podklady k zapojeniu – prihláška a formulár oblastí hodnotenia. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2021. Okrem finančných a vecných výhier od generálneho partnera, vyhlasovateľov a partnerov súťaže, súperia obce aj o možnosť reprezentovať SR na európskej úrovni.

Súťaž Dedina roka je pre obce priestorom na propagáciu, nadviazanie nových kontaktov, výmenu skúseností či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja. Za 20 rokov existencie súťaže túto možnosť prezentácie využili desiatky slovenských obcí. Niektoré to skúšali dokonca viac ráz. „Naša obec sa do súťaže zapojila dvakrát. Prvýkrát v roku 2007 kedy sme síce nevyhrali, ale veľmi nás to naštartovalo. Videli sme, že máme ešte množstvo nevyužitého potenciálu a začali sme na tom pracovať. Druhýkrát sme sa prihlásili v roku 2015 a podarilo sa. Obec vtedy viedol pán starosta Ledecký. Bola som pritom, keď sme súťažili, pomáhala som s programom pri návšteve hodnotiacej komisie a bola to pre mňa vzácna skúsenosť. Teraz vediem obec ja a keby sme mohli, určite sa prihlásime znova.“ zdôrazňuje Zuzana Kučerová, starostka obce Spišský Hrhov. Podľa pravidiel súťaže sa víťazná obec môže prihlásiť opätovne až o desať rokov, no mnohé by to urobili bez zaváhania už dnes. Spojenie komunity, naštartovanie k zveľaďovacím aktivitám v obci a možnosť prezentovať úspechy pred hodnotiacou komisiou bola výnimočná príležitosť, ktorá sa často neopakuje.

Podobne účasť v súťaži hodnotí aj víťazná obec z roku 2017, Oravská Polhora, pre ktorú bolo zapojenie veľkou výzvou. Zodpovedné prípravy a zomknutie obyvateľov obce presvedčili hodnotiacu komisiu, že titul bude v správnych rukách. „Zapojenie sa do súťaže nastaví dedine zrkadlo – kde sa práve nachádza, čo je potrebné vylepšiť, akým smerom je potrebné viesť ďalší rozvoj. Titul nám určite pomohol aj v ďalšom napredovaní, predovšetkým pri predkladaní rôznych žiadostí o granty, kde veľmi často používame slovné spojenie „Dedina roka“. A v neposlednom rade, ale o to viac dôležitom,, umožní účasť v súťaži stretnúť množstvo zaujímavých ľudí a nadviazať nové priateľstvá.“ hodnotí Michal Strnál, starosta obce. Vysoký potenciál Oravská Polhora

potvrdila aj pri reprezentácii Slovenska v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, kde patrila ku kandidátom na víťaza.

Víťazom posledného ročníka súťaže Dedina roka, ktorú účasť v európskej súťaži ešte len čaká, je obec Papradno. Jedinečnosť dediny v objatí Javorníckych vrchov s náročnými životnými podmienkami, jej tradície a hrdosť obyvateľov na rodnú zem ocenila hodnotiaca komisia víťazstvom v roku 2019.„Máme rozvinutú infraštruktúru, krásnu prírodu, zaujímavú ponuku agroturistiky, srdečných ľudí, ktorí si vzájomne pomáhajú či unikátne tradície zachovávané a šírené našou folklórnou skupinou Podžiaran. Keď sme odoslali prihlášku do súťaže, v kútiku duše sme dúfali, že by sme ju mohli vyhrať. Preto by som chcel povzbudiť ostatné obce a ich starostov a starostky, aby sa prihlásili do súťaže, aby ukázali, čo ukrýva ich obec a v čom môžu byť inšpiráciou pre ostatných.“ vyzýva na záver váhajúce obce Roman Španihel, starosta obce Papradno. Z finančnej odmeny, ktorú víťazstvom v súťaži obec získala, vybudovali malé detské ihrisko a komunitné centrum pri obecných bytovkách.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d.. Záštitu nad aktuálnym ročníkom prebral minister životného prostredia SR Ján Budaj.


Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.