Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na podporu rómskych hliadok pôjde z eurofondov 50 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Na podporu rómskych hliadok v obciach pôjde 50 miliónov eur z eurofondov. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Ľudovít Ódor spolu s ministrom investícií Petrom Balíkom. Rómske hliadky podľa Ódora efektívne udržujú verejný poriadok a sú v obciach rešpektované.

Z prostriedkov výzvy je možné podporiť minimálne dvoch a maximálne 12 zamestnancov v obci, v prepočte na plný pracovný úväzok. Počet závisí od počtu obyvateľov rómskej komunity v obci. Samospráva si môže žiadať nenávratný finančný príspevok aj na ostatné výdavky súvisiace s realizáciou aktivít projektu vo výške 30 percent priamych nákladov na zamestnancov.

Hlavným cieľom rómskych hliadok je zlepšiť životné prostredie v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Taktiež podporovať miestny rozvoj, udržiavať verejný poriadok, ochraňovať život, zdravie a majetok prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít, priblížil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Doplnil, že vnímali veľký dopyt po pokračovaní hliadok.

Podmienky výzvy vychádzajú z predchádzajúcich projektov a požiadavok samospráv. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky obce s rómskymi komunitami, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít z roku 2019 a majú minimálne 80 rómskych obyvateľov. Možnosť zapojiť sa do výzvy majú podľa Hera aj viac rozvinuté samosprávy. Ide o otvorenú výzvu s možnosťou priebežného predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok až do vyčerpania alokácie.

Celkovo na integráciu marginalizovaných rómskych komunít má z eurofondov poputovať 900 miliónov eur, priblížil Peter Balík. V tejto súvislosti je podľa neho dôležité, aby správne nastavili fungovanie úradu splnomocnenca pre rómske komunity a mohol financie rozdeliť.

Rómske hliadky fungovali vo viac ako 250 obciach a vytvorili vyše 1400 pracovných miest, z ktorých 93 percent boli Rómovia.

Zdroj: TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.