Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na nové miesta v materských školách vyčlení rezort školstva 5 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 20. mája 2021 - Ministerstvo školstva chce pomôcť rodičom aj samosprávam, a preto poskytne finančnú pomoc 5 miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do materských škôl. Cieľom je poskytnúť predškolákom potrebnú starostlivosť aj v tých obciach a mestách, ktoré nedokázali vytvoriť dostatočné kapacity pre povinné predprimárne vzdelávanie.    

V septembri nastúpia do materských škôl všetky deti, ktoré dovŕšili päť rokov. Povinné predprimárne vzdelávanie schválila ešte predošlá vláda v roku 2019. Samosprávy mali teda dva roky, ktoré mali využiť na prípravu budovania kapacít.  Napriek tomu si je ministerstvo školstva vedomé, že niektoré mestá a obce by mohli mať problém s potrebnými kapacitami pre predškolákov.

Rezort preto samosprávam pomôže so zabezpečením miest v materských školách sumou päť miliónov eur. „Povinné predprimárne vzdelávanie znižuje mieru opakovania ročníka, znižuje predčasné ukončenie školskej dochádzky a najmä napomáha deťom. Taktiež im pomôže pripraviť sa a uspieť na základnej škole, zlepšuje ich sociálne a emocionálne zručnosti. Preto jeho zavedenie vo veku od piatich rokov dieťaťa podporujeme a považujeme za správne,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

V nasledujúcich rokoch ministerstvo školstva podporí samosprávy v ďalšom rozširovaní kapacít materských škôl z prostriedkov vyčlenených v Pláne obnovy v objeme 110 miliónov eur a vďaka financiám z eurofondov.

O ďalšom rozšírení kapacít pre povinné predprimárne vzdelávanie aktuálne rokuje aj Národná rada SR. Ak parlament schváli poslanecký návrh novely školského zákona, v lokalitách s nedostatkom kapacít materských škôl budú môcť obce a mestá ponúknuť rodičom predškolákov aj iné priestory (napríklad triedy základných škôl). Podmienkou ich prevádzky však bude súhlas RÚVZ a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

Vzdelávať predškolákov by následne mohli aj registrované nesieťové zariadenia. Podmienkou by boli vyhovujúce priestory schválené RÚVZ, kvalifikovaný personál a výchovno-vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Obe možnosti navrhované v zákone sú prechodné a počíta sa s ich platnosťou do 31. augusta 2024.    

Viac informácií TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.