Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na dotáciách prerozdelí mesto v budúcom roku 47.000 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Do konca decembra sa môžu záujemcovia uchádzať o dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2020.

Banská Štiavnica 14. decembra (TASR) - Samospráva prerozdelí v budúcom roku na dotáciách celkom 47.000 eur v piatich oblastiach. Vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Banskej Štiavnici Kamila Lievajová uviedla, že najviac prostriedkov, a to 29.000 eur, je vyčlenených na oblasť športu. Na dotácie z oblasti kultúry a cestovného ruchu počíta banskoštiavnický rozpočet so sumou 10.000 eur, na sociálnu oblasť je vyčlenených 2000 eur. Na dotácie určené na úpravu verejných priestranstiev vyčlenila samospráva 2000 eur a na úpravu verejnej zelene 3000 eur. Najmenej prostriedkov, 1000 eur, poputuje na dotácie v oblasti školstva. Žiadosti je potrebné podať písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré nájdu záujemcovia v klientskom centre mestského úradu alebo priamo na internetovej stránke mesta.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.